KGG - KOLBOTN GARASJE GALLERI

Kojo Biney

Migratory Birds
fredag 18. januar 2019, kl. 19:00

Ifølge birdlife.org og andre undersøkelser er 2000 ulike fuglearter, dvs 20% av alle kjente fuglearter trekkfugler. Mange tusen fugler flyr tusenvis av mil mellom deres hekkested og vinteropplag.

Mer enn 40% av disse migrasjonsfuglene reduseres stadig i antall og nærmere 200 av disse artene er nå truet på verdensbasis. Migrasjonsfuglene blir hardt rammet når de er på sitt mest sårbare. Etter lange reiser står de ovenfor mange ulike farer. Disse farene inkluderer også ødeleggelse av deres hjem i naturen, de mister sine stoppesteder langs sin reisevei pga ødeleggelser av våtmark, illegal jakt, forgiftning, forurensning og kollisjoner med malplassert infrastruktur slik som f.eks kraftlinjer og turbiner.

Vi har funnet at de sektorene som påvirker trekkfuglene mest er jordbruk, energi, jakt, turisme og avfallshåndtering. Med alt dette som bakteppe og som en kunstner som bryr seg om miljøet, er mitt ønske å stille ut disse maleriene av trekkfugler for å sette søkelyset på viktigheten av å beskytte fuglene, samt oppmuntre alle involverte parter til å sette i verk tiltak for å redusere ulovlige drepingen av trekkfugler. Vi har alle et ansvar for å beskytte naturens arter og miljøet i sin helhet. Det at mange fuglearter forsvinner påvirker økosystemet som vi mennesker er en del av.


Kojo Biney