KGG - KOLBOTN GARASJE GALLERI

Kari Brit Kjerskow

Fargene og elementene
fredag 26. oktober, 2018, kl. 19:00

Fargetemperatur mellom varm luft og kaldt vann.

Motivene i mine malerier er underlagt fargen og elementene. Motivene velges ut fra muligheten jeg ser i å arbeide fritt med fargene, gestene og påføringen. Jeg er en maler som leter etter de rette motivene for å kunne jobbe abstrakt. Transparente og romlige farger handler om tiden, og opake farger knytter jeg til konkrete, ikke levende gjenstander. Det organiske materialet, som for eksempel frukt, ligger i skjæringspunktet mellom opake og transparente farger. Opake farger interesserer meg når det skimtes rester av gamle spor under de flater som er dekkende. Dette innebærer at en inspirasjon til et bilde kan være en gammel bordplate eller et utsnitt fra et eldre maleri. Gamle farger i slitte gjenstander og historiske fargeminner i eldre malerier har gjort at jeg er interessert i det rene pigmentet. Derfor liker jeg å jobbe med den gamle teknikken; tempera. Oppbygningen i bildet handler om bevegelsen mellom varmt og kaldt i fargen. For meg er hvitt og sort også farger. Mine inspirasjonskilder er Pierre Bonnard, Ludvig Karsten, Claude Monet og filmskapere som Jean-Luc Godard, Maya Deren og flere avantgardefotografer.


Kari Brit Kjerschow