KGG - KOLBOTN GARASJE GALLERI

Anja Bing Vangsnes

om toleranse
Fredag 18. mars, kl. 19:00 - 22:00

KGG har gleden av å presentere kunstneren Anja Bing Vangsnes, som vil vise nyere verk. Utstillingen åpner og er åpen fredag 18. mars 2022, fra kl 19:00 til ca 22:00. One night only. Velkommen!

...

Anja Bing Vangsnes (f.1988 Oslo) har vevd billedvev siden 2017. Hun har en mastergrad i Historie fra UiO og bachelorgrad fra Høgskulen i Volda, og har deltatt på Østlandsutstillingen og Trøndelagsutstillingen i 2021. Hun bor og arbeider i dag i Trondheim. Om utstillingen skriver Anja Bing Vangsnes:

...

«I senere tid, muligens takket være de tekstile materialenes hjemlige kvaliteter og faktum at jeg arbeider hjemme, har jeg tenkt på hva hjem er. Dyr bygger reder eller graver ut huler som hjem, for tilflukt og ro fra naturens villskap.

Billedveven kan knyttes til det trygge hjemmet. Vevnadene isolerer kalde vegger samtidig som de gir en estetisk merverdi. Det virker som om det å skape et hjem og avgrense deler av vår verden fra omgivelsene, kan være et middel for å finne trygghet i den store verden, oppnå ro og finne tid til ettertanke.

Det er gjerne i det hjemlige og det trygge man har rom til å reflektere rundt hva man skal tolerere og ikke av store strukturer. Navnet på det nyeste verket, “om toleranse”, er hentet fra en essaysamling utgitt på Pax forlag i 1965 som problematiserer konseptet toleranse.

Jeg har særlig hengt meg opp i idéene rundt den repressive toleransen, hvor de som blir undertrykt tolererer makthaveres misbruk. Jeg synes det er interessant i perspektiv av temaer som klassekamp, feminisme og sosial ulikhet i samfunnet forøvrig.

Veien til toleranse i et samfunn handler om å ikke være tolerante når samfunnsstrukturer og ytringer forsterker skjevfordelingen av definisjonsmakt og privilegium».