WORK

2014

Simsilsten, Oksen og Kaffesekken
Tekstil installasjon
140 x 300 x 10
Photo: Bjørgli og Bergersen
Simsilsten, Oksen og Kaffesekken, detalj
Tekstil installasjon
140 x 300 x 10
Photo: Bjørgli og Bergersen
All Fred
Tekstil installasjon
25 x 80 x 15
Photo: Bjørgli og Bergersen
Alle gode ting
Object
20 x 16 x 8
Photo: Bjørgli og Bergersen
Psyke og returbukken
Tekstil installasjon
400 x 145 x 25
Photo: Bjørgli og Bergersen
Psyke og returbukken, detalj
Tekstil installasjon
400 x 145 x 25
Photo: Bjørgli og Bergersen
Psyke og returbukken, detalj
Tekstil installasjon
400 x 145 x 25
Photo: Bjørgli og Bergersen
Bli med til paradis
Tekstil installasjon
55 x 255 x 25
Photo: Bjørgli og Bergersen
Bli med til paradis, detalj
Tekstil installasjon
55 x 255 x 25
Photo: Bjørgli og Bergersen
Stresskt
Tekstil installasjon
120 x 120 x 5
Photo: Bjørgli og Bergersen