EXHIBITIONS

Simsilisme

Galleri 69, Grünerløkka Lufthavn, Oslo
Oslo, Norway
2014

Astrid Runde Saxegaard (f. 1968 i Volda) er utdannet ved Kunsthøyskolen i Oslo og har gjennomført en rekke utstillinger det siste tiåret. Saxegaard trekkes frem som en sentral aktør i utviklingen av tekstilkunsten på 00-tallet. Hun var en av fire kunstnere i utstillingen «I tråd med tiden» ved Haugar Vestfold Kunstmuseeum i 2013, var representert på utstillingen «SOFT» ved Gustavsbergs Konsthall i Stockholm i 2013 hvor hensikten var presentere norsk tekstilkunst og ble omtalt i Klassekampens artikkel «Tekst og stil i tekstilen» i april 2014.

Saxegaard arbeider hovedsakelig med storskalerte veggtekstiler. Disse kan som oftest betegnes som assemblager, ettersom tredimensjonale elementer føyes til den todimensjonale flaten. I tillegg uttrykker hun seg også gjennom installasjons- og objektkunst. I denne sammenheng innlemmes ofte andre medier som tegning, foto, tekst og video. Mens tidligere arbeider gjerne hadde en avklaret symbolbruk, er dette de senere årene erstattet med en åpen og mer fabulerende symbolisme. Dreiningen viser en kunstner i kontinuerlig utvikling, der både den mediale tilnærming og innholdsmessige fortolkning gis stadig friere tøyler og sterkere brodd.

Kunstkritiker Tommy Olsson beskrev hennes arbeider slik i forbindelse med en tidligere utstilling ved Kunstmuseet KUBE i Ålesund i 2010: » … Å forholde seg til Runde Saxegaard´s kunstnerskap er ofte litt som å prøve å orientere seg i en jungel – der hvor du tråkker kan enten noe gå i stykker, eller bite deg veldig hardt og pumpe deg full av gift. En type ubehag som er heller sjelden, siden den overhodet ikke bygger på sjokkeffekter eller gjør noen særlig bruk av populærkulturelle referanser. Heller er det denne usikkerheten ved noe fremmed som kan snike seg inn og destabilisere det du trodde deg å vite, et eller annet very alien som stadig er i brå bevegelse i kulissene i en kontinuerlig katt-og-mus-lek med publikum ….»

Den nye utstillingen som nå vises ved Galleri 69 bærer tittelen «Simsilisme». Om utstillingen skriver Saxegaard: «Wikipedia: Simsilisme er en rolleforstyrrelse som rammer personer som befinner seg i mange roller. Enten selvpålagte roller, eller roller pålagt av andre. Diagnosen og navnet Simsilisme har samme opprinnelse som i dataspillet SIMS. Kjennetegnes av uro, rastløshet, fantasier, fascinasjoner, forelskelse, hjertebank, med stadig ønske om å starte nye roller og kontakter…»