EXHIBITIONS

Krypto

SOFT galleri, Oslo
Oslo, Norway
2007

Astrid Runde Saxegaard er en billedkunstner som hovedsakelig jobber med tekstile uttrykk. Hun finner materialer til sine arbeider blant kasserte tekstiler og gjenstander fra vår forbrukskultur, og setter dem sammen til nye veggtekstiler, objekter og installasjoner. Allerede ladete objekter og materialer bearbeides og kombineres i arbeidene hennes, og nye ofte surrealistiske historier oppstår.

På SOFT vil Astrid Runde Saxegaard presentere en mangfoldig utstilling som består av tekstile arbeider montert på vegg og hengende fritt i rommet, objekt, fotografi og video. Et av hovedverkene på utstillingen har tittelen ”Lift me up”. Det er et 5 meter langt hengende tekstilarbeid satt sammen av brukte begravelses- bånd. Det er lyst, hvitt og estetisk vakkert samtidig som materialet (begravelsesbåndene) gir et sterkt følelsesladet innhold. I visuell kontrast til dette står veggteppet ”Elg”, der materialene hun har brukt er brune, innrøykte og usofistikerte i kvalitet.

Kunsthistoriker Janicke Iversen skriver i katalogteksten til utstillingen: I møtet med hennes kunst trekkes man således inn i et mentalt assosiativt landskap som i det ene øyeblikket bringer frem velkjente og gjerne humoristiske minner fra vår felles kulturarv og egen barndom, men som i det neste forløser underliggende og langt mer foruroligende tankebilder. Vekselvirkningen mellom det gode og det vonde ligger latent.

Astrid Runde Saxegaard er født i 1968 i Volda. Hun tok hovedfag i tekstil ved tidligere SHKS, nå Kunsthøyskolen i Oslo, i 1996. Samme år debuterte hun på Høstutstillingen med arbeidet ”Naken”. Hun deltok også på Høstutstillingen i 2006.