EXHIBITIONS

I Tråd Med Tiden

Haugar Vestfold Kunstmuseum, Tønsberg
Tønsberg, Norway
2 Februar - 12 Mai, 2013

Her presenterer Haugar fire kunstnere som alle har utmerket seg ved at de inkluderer tekstile materialer i sine arbeider, Bjørn Båsen, Aurora Passero, Astrid Runde Saxegaard og Kari Steihaug. I ofte monumentale installasjoner veves det tekstile mediet sammen med andre typer av objekter til meningsladde uttrykk. I disse kunstnernes tilfelle kan det omhandle alt fra surrealistisk begjærstematikk til etnografisk betingede ritualer og visjonen av et ikonisk bilde fra kunsthistorien.

Karakteristisk for de siste årenes revitalisering av tekstile materialer innen billedkunsten er at de kjønnsbetingede tradisjonene nå blir sterkt utfordret. Samtidig blir den kunst- og kulturhistoriske tråden bakover i tid bokstavelig talt vevet inn i arbeidene som en pulserende undertekst. De historiske perspektivene, sammen med den fornyede interessen for gamle håndverkstradisjoner, integreres også med tydelige impulser hentet fra nyere kunstretninger som Postminimalismen og Pattern & Decoration.

Kurator for utstillingen er Tone Lyngstad Nyaas, som også har forfattet katalogteksten.

Undertittel for Runde Saxegaards installasjon; Sun Fun Make Me Black.