EXHIBITIONS

Hen - Flytende Kjønn

Haugar Vestfold Kunstmuseum, Tønsberg
Tønsberg, Norway
27. januar - 6. mai 2018

Et Utvalg av utstillingen ble også vist ved Sølvberget Galleri i Kulturhuset i Stavanger 18. januar - 24. mars 2019.

Utstillingen tematiserer hvordan det flytende kjønn og spørsmålet om HEN også kalt det tredje pronomen – reflekteres i samtidskunsten. Flere av verkene viser hvordan kjønn og identitet er konvensjonsbetinget og kan relateres til sosiale og politiske endringsprosesser. Diskusjonen rundt det flytende kjønn utfordrer ikke bare stereotypiene knyttet til det mannlige versus det kvinnelige, men også det biologiske versus en kulturbetinget oppfatning av kjønn. Under dette igjen ligger en kritikk av tokjønnsmodellen, som for mange opprettholder undertrykkende mekanismer der menneskets identitet blir tvunget inn i rigide og livshemmende strukturer.

Det kjønnsoverskridende handler ikke minst om menneskerettigheter. I mange land er det å være homofil eller transperson fortsatt kriminalisert. Det er også oppsiktsvekkende at ordet homo viser seg å være det mest utbredte skjellsordet i den norske skolen. Samtidskunsten kan her være et felt hvor kjønnsoverskridende praksiser tematiseres, et sted hvor grenseoppgangene utvides i en form for humanisme som både ivaretar ytringsfriheten og åpner opp et rom for et mangfoldig, flytende og performativt kjønn.

Begrepet HEN – det tredje pronomen – viser til en overbygning, en frigjørende strategi som griper inn i den pågående diskusjonen i den norske offentligheten der ulike organisasjoner kjemper for å få det tredje pronomen innført i den nye ordboken for 2017, slik som svenskene gjorde i 2015. Utstillingens arkivmateriale er produsert i samarbeid med Skeivt arkiv i Bergen.

Deltagende kunstnere: Marit Victoria Wulff Andreassen, Anatoly Below, Dania Burger, Roxy Farhat, Nan Goldin, Timothy Greenfield- Sanders, Narve Hovdenakk, Maria Høeg og Bolette Berg, Ane Lan, Carlo Maria Mariani, Bjarne Melgaard, Geir Moseid, Astrid Runde Saxegaard, Fin Serck-Hanssen, Andres Serrano, Kjartan Slettemark, Sille Storihle, Christer Strömholm, Vibeke Tandberg, Leisa Vasylchen, og Synnøve G. Wetten.

I anledning utstillingen produseres det en katalog med tekstbidrag fra Kristin Fridtun, Hanne Holm-Johnssen, Eli Skatvedt, Synnøve G. Wetten, Eva Lene G. Østensen og kurator for utstillingen Tone Lyngstad Nyaas.

Velkommen til Paradis
Photo: Bjørgli og Bergersen
Velkommen til Paradis
Photo: Bjørgli og Bergersen
Velkommen til Paradis
Photo: Bjørgli og Bergersen
Velkommen til Paradis, detalj
Photo: Bjørgli og Bergersen
Bli med til Paradis (Vist i Stavanger)
Tekstil installasjon
55x255x25
Photo: Bjørgli og Bergersen