EXHIBITIONS

300 stjerner 11 stemmer

Bomuldsfabriken Kunsthall, Arendal
24.juni 2023 - 7.januar 2024

I anledning 300-årsjubileet til Arendal by har Bomuldsfabriken invitert 11 billedkunstnere til å utføre stedspesifikke verk som går i dialog med Arendal sin historie. Det kuratoriske utgangspunktet retter oppmerksomheten mot hendelser eller steder som har formet byens identitet, blant annet gjennom markeringen av kjøpstadsprivilegiene og bystatusen Arendal fikk i 1723.

Deltagende kunstnere: Regien Cox, Jan Freuchen, Gunnhilde Høyer, Jonas Høgli Major, Sigurd Tenningen, Mirjam Raen Thomassen, Christina Leithe H, Anders Sletvold Moe, Per Kristian Nygaard, Birgitte Sigmundstad og Astrid Runde Saxegaard.